Гаранционни условия

 Гаранционни условия

Устройствата и компонентите към тях са изпитани от доставчика, същите са в пълна изправност. В компленкта са включени описания на устройтвата и драйверите към тях. Техническите парамeтри на устройствата са съобразени с ОН 0481701-88 и са сертификирани в БТПП.

 

  • Гаранционнта карта се запазва от клиента и се представя при необходимост от извършване на гаранционнен ремонт

  • Доставчика поема 12 месеца гаранция за всички компоненти с изключение на RAM модули и CPU за които гаранцията е лимитирана от производителя за срок от 20 дни.Гаранционния срок за мишки е 3 месеца,за клавиатури е 6 месеца.Ако е предвиден специален гаранционен срок в месеци ( графа “ ГАРАНЦИЯ ” ),той е валиден независимо от предходните гаранционни условия.

  • За батерии и адаптери на преносими компютри гаранцията е 6 месеца.

  • Доставчика се задължава да отстрани безплатно всички повреди, възникнали в рамките на гаранционния срок с изключение на случайте, в които тези повреди са причинени от неправилен транспорт, съхранение, инсталация и/или са в резултат на неправилна експлоатация на устойствата. В тези случаи ремонтът се заплаща от клиента.

  • Гаранционното обслужване не се извършва поради: изтичане на гаранционния срок, нарушена маркировка или пломба, установени механични повреди, установен ремонт от неупълномощени лица.