Услуги

Основната насока в дейността на ComputerMax са гъвкавите и максимално бързи  решения, съобразени с  интереса и специфичните нужди на клиента 

Ние предлагаме услуги в областта на компютърните  технологии, както следва:

  •  Асемблиране на компютърни системи; 
  •  Обновяване на стари конфигурации, модули и периферия 
  •  Проектиране и изграждане на локални мрежи 
  •  Инсталиране и настройка на софтуер 
  •  Обслужване на място при клиента 
  •  Гаранционна и извънгаранционна поддръжка, сервиз 
  •  Цялостно проектиране и изграждане на офиси:  компютри,периферия, мрежи.